PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Backup

  • Резервно копие на даден файл или данни, в случай че оригиналът бъде унищожен.

  • Създаване на такова копие

Baud rate (bps - bits per second)

Единица, използвана при измерването на количеството информация, която даден модем може да трансферира за една секунда. Един baud е колко сигнала може модема да поеме за една секунда. Информацията се измерва в битове, и битовете съставят сигнала. Модеми с по-висок baud могат да изпращат и приемат повече сигнали в секунда, и по-високите скорости могат да сгъстята повече битове в сигнала.

BinHex (BINary HEXadecimal)

Метод за конвертиране на нетекстови файлове (не-ASCII) в ASCII. Това е необходимо, защото електронната поща в Интернет може да се справя само с ASCII.

BCC

Blind Carbon Copy - сляпо индигово копие. Копие при изпращане на e-mail съобщение, за което знаят само подателя и BCC получателя. Титулярът за получаване на съобщението няма информация за това копие.

Benchmark

Тест за производителност на хардуер, софтуер или отделни задачи, изпълнявани от специализиран софтуер.

Beta

Предварителна версия на даден софтуер. Обикновено тази версия е последна, преди официалното издание.

Block

Блок представлява група от някакви единици (напр. сектори по диска), с които системата оперира наведнъж, за да постигне по-висока производителност.

Bookmark

Маркиране на документ или определено място в документ за по-късно разглеждане. Почти всички web браузери поддържат тази възможност, позволявайки ви да запазвате адресите (URL) на web страници, така че да можете по-лесно да ги посетите когато имате време и желание. Наричат се още Favourites.

Bounce

Ако изпратите email и той не пристигне, там за където е предназначен поради някаква причина (грешно име, проблеми с мрежата, и т.н.), съобщението "отскача"("bounces") и се връща при вас. Темата на съобщението казва нещо като:"Undeliverable Mail" или "Message Undeliverable".

Bulletin Board System (BBS)

Това e компютър, който обикновено осигурява емайл услуги, архиви от файлове, и обяви, които биха засегнали оператора на бюлетинният борд. BBS е започнал като хоби на компютърни ентусиасти, и е бил достъпен главно чрез модем. Наскоро, обаче, повече и повече BBS сървъри се свързват към Интернет.

Browser

Браузер - програма използвана за преглед, дърпане, качване и т.н. достъп до HTML документите в Световната мрежа. Браузерите могат да бъдат текстово базирани, което значи, че те не показват графики / изображения, но повечето браузери са текстово и графично базирани. Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer са примери за web браузери.

Bug

Грешка, допусната при създаването на дадена програма. Тази грешка кара програмата или цялата система да работи неправилно, да дава грешни резултати, или да се срине. Терминът "бъг" е бил създаден, когато истинско насекомо е било открито да замърсява една от веригите на първият електронен цифров компютър - ENIAC.

Назад


Webmaster