PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Cache

Интернет кешът временно съхранява на вашия компютър информация за страниците, които сте посетили. Ако поискате страница, която е съхранена в кеша, браузерът ви може да получи тази страница от кеша много по-бързо, отколкото да я издърпвате отново от Интернет. Понякога може да не искате някоя страница да бъде получена от кеша. Страницата, която първоначално сте получили, може вече да не е идентична със страницата, която в момента стои в мрежата. Ако е била направена някаква промяна в някой сайт, може да искате да прочетете новият вариант вместо копието (сега остаряло), съхранявано в кеша. В Netscape можете да промените настройките на кеша в меню Edit -> Preferences -> Advanced -> Cache. Потребителите на Internet Explorer ползват View -> Internet Options -> Temporary Internet Files -> Settings.

Common Gateway Interface (CGI)

Набор от правила, позволяващи обмен на информация между HTTP сървър и самата CGI програма. Тя се изпълнява на сървъра (за разлика от JavaScript, Java аплети и ActiveX контроли) и служи за показване на динамична информация върху статична HTTP страница или за обработка на информация, въведена на такава страница. CGI програмата може да се напише на всякакъв език за програмиране, стига да се спазват правилата на CGI.

Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP)

Метод за проверяване на достоверността, който може да бъде използван при свързването с доставчик на Интернет. CHAP ви позволява да се включвате към Интернет доставчика автоматично, без нужда от терминален екран. Той е по-сигурен от протокола за проверка на паролата Password Authentication Protocol, (друг широко използван метод за проверка на достоверност), защото не изпраща паролата в текстови вид.

Chat

Друг термин за IRC . Това също е акроним за "Conversational Hypertext Access Technology".

Client

Като част от Интернет понятията, клиентът е приложна програма, която извършва специфична задача (функция), като Telnet или FTP. Тя е най-близо до даденият Интернет процес. Като по-общо понятие, клиент е компютърна система или процес, който изисква дадена услуга от друга компютърна система или процес.

Cluster

  • Клъстерът представлява група сектори (обикновено между 2 и 16), които операционната система ползва, за да записва файлове. Логиката на това е, че файловете обикновено се редактират, следователно променят и размера си. При големи клъстери файловете трябва да нараснат по обем доста повече, за да се достигне до фрагментация. Недостатъкът се крие е в загубата на дисково пространство - празното място в клъстерите, резервирано за заетите от тях файлове, но неползвано от тях.

  • Клъстер се нарича и системата от 2 или повече компютъра, свързани, за да работят едновременно по една задача.

Cookie

Букв. бисквитка. Представлява малък текстови файл, записан на твърдият ви диск при посещението на някой сайт, и съдържа някаква информация за вас. Когато отново посетите този сайт, сървърът му прочита този файл. Ако при първото си посещение сте "казали".

Cyberspace

Киберпространство. Светът от компютри и обществото, което се събира около тях. Общо взето, това е онлайн света, и още по-общо - Интернет.

Cyclic Redundancy Check (CRC)

Процедура за проверка за грешки при предаването на данни. Изпращащото устройство извършва комплексно пресмятане, генерирайки число, базирано на предаваните данни, и изпраща това число на получаващото устройство. То извършва същото пресмятане след прехвърлянето на данните. Ако резултатите съвпаднат, прехвърлянето е успешно. Ако числата не съвпадат, това означава, че съобщението, което е получено в изменен вид, и данните може да са неправилни.

Назад


Webmaster