PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Data Encryption Key (DEK)

Ключ за кодиране на данни. Подобно на истински ключ, който се ползва за заключване и отключване на врати, DEK -овете се използват за кодиране и декодиране на текстови съобщения, понякога под формата на електронен подпис.

Data Encryption Standard (DES)

Стандарт за кодиране на данни. Стандартизиран метод за кодиране, широко използван в Интернет.

Datagram

Блок от данни, който е достатъчно "умен" (всъщност, който носи достатъчно информация) за да пътува от един Интернет сайт към друг такъв, без да трябва да се разчита на на по-ранни обмени между източника и крайния компютър.

Dedicated Line

Целева линия. Комуникационна линия, която се използва единствено за компютърни връзки. Ако си купите допълнителна телефонна линия за вашия модем, това е целева линия. Има и други видове целеви линии (като T1 и T3, които се ползват за по-големи мрежови единици).

Dialup

Набиране. Широко използван метод за връзка до Интернет. Връзката с набиране използва обикновени телефонни линии за връзка на един компютър с друг чрез модем.

DirectX

Група от технологии, разработени от Майкрософт за да направят компютрите с операционна система Windows идеална платформа за приложения с много мултимедийни елементи като пълноцветни графики, видео, триизмерна анимация и обграждащ звук. Вграден във фамилията операционни система Microsoft Windows, DirectX е неразделна част от Windows 98 и Windows 2000, както е и Internet Explorer.

Domain

Домейн. Логическа област в Интернет. Хората понякога най-общо го наричат "сайтове". Общо взето, домейнът съответства на IP адрес или на обсега на един хост.

Domain Name System (DNS)

Именна пространствена система. Това е статично, йерархично поименно обслужване, използвано при TCP/IP хостове и е разположено на множество сървъри в Интернет. Основно то поддържа база данни за изобразяване и намиране (получаване) на хост имена и IP адреси в Интернет. Това позволява на потребителите да определят отдалечени компютри вместо по IP адреси. Предимството на DNS е, че няма нужда да помните отделните цифрови IP адреси на всички сайтове, които искате да разглеждате.

Download

Копиране на данни от главен източник до периферно средство. Терминът често се ползва за да се опише процеса на копиране на файл от онлайн източник (сайт, общодостъпен мрежов архив) до нечий компютър.

Назад


Webmaster