PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


E1

Европейското съответствие на мрежова линия T1, с максимална скорост на трансфер 2.048 Mbits/sec

ЕЕРRОМ (Electronically Erasable Pгоgrammable Rеаd-Onlу Memory)

ЕРRОМ, при който изтриването се извършва с помощта на електрически заряди.

Electronic Frontier Foundation (EFF)

Фондация, която се занимава със социалните и правни проблеми идващи от влиянието на компютрите върху обществото. Можете да ги намерите на http://www.eff.org

Electronic Mail (Email)

Електронна поща. Това е метод, чрез който компютърни потребители могат да обменят съобщения помежду си в мрежа. Електронната поща е вероятно най-масово използваното средство за комуникация в Интернет. Има доста чудати форми на e-mail -ите, но повечето съдържат "To" (до), "From" (от) и "Subject" (тема) линии. Една от предимствата на електронната поща е възможността лесно да пращате съобщения и да им отговаряте. Ако някой e-mail не достигне успешно до получателя си, изпращачът получава съобщение, описващо причината за това (и други подробности около това съобщение).

Encryption

Криптиране. Това е основата на мрежовата сигурност. Криптирането кодира мрежовите пакети информация за да предотврати достъп до информацията от страна на всеки, с изключение на получателят на данните.

ЕРRОМ (Erasable Pгоgrammable Rеаd-Onlу Memory)

Вариант на РRОМ, при който може да се изтрива информацията с помощта на специална ултравиолетова светлина.

Ethernet

Стандартен и вероятно най-популярният тип свързване при локални мрежи (LAN). Първоначално е било разработено от Xerox, и по-късно доусъвършенствано от Digital, Intel и Xerox. При Ethernet конфигурация, компютрите са свързани посредством коаксиален кабел или усукана двойка кабели, където те се борят за достъп до мрежата използвайки CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection) образец. Ethernet може да пренася информация със скорост до 10 Mb/sec.

Назад


Webmaster