PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


FAQ (Frequently Asked Questions)

Акроним за "Frequently Asked Questions" (често задавани въпроси). FAQs са широко разпространени из Интернет и обикновено има формата на големи текстови файлове и инструкции. Те са написани за широка област от съвети, и обикновено са най-точните и често обновявани източници за специализирана информация.

File Transfer Protocol (FTP)

Най-широко използваният начин за издърпване и качване (вземане и слагане) на файлове през Интернет. Протоколът за трансфер на файлове е стандартизиран начин за свързване на компютри, така, че файловете лесно могат да бъдат поделяни между тях (за обща употреба). Има набор команди в FTP за създаване и смяна на директории, трансфер, копиране, преместване и изтриване на файлове. Някога всички FTP връзки са били базирани на текстови команди, но сега има на разположение графични приложения за улесняване на работата с командите на FTP. Много FTP клиенти съществуват за доста платформи.

Finger

Идваща от UNIX команда, която показва информация за потребител или група потребители в Интернет. Когато бъде задействана, Finger командата обикновено връща като резултат истинското име на потребителя, дали той има непрочетена поща, и часът и датата на последното му включване в мрежата. С днешните грижи за сигурността, Finger протоколът става все по-рядък.

Firewall

Букв. "огнена стена". Представлява специален компютър (хардуерен firewall) или програма (софтуерен firewall), закачен като преграда към дадена мрежа. Тази преграда има за задача да спира опитите за проникване в мрежата (и крадене на конфиденциална информация) от страна на външни лица. Освен това, съществува и т.нар. личен (personal) firewall, който се използва само от отделен потребител за защита на неговият компютър от външен достъп. Може би най-популярният добър безплатен за лична употреба firewall е Zone Alarm.

Flag

Флаг в програмирането се нарича добавен от програмиста логически (даващ резултат от 0 или 1, т.е. "не" или "да") индикатор в програмата. При комуникациите пък флагът се ползва за означаване на част от дадено съобщение като код.

Flame

Букв. пламък. Представлява негативен отговор на e-mail или постинг във форум. Ако публикувате нещо или изпратите e-mail към публика, която сметне съобщението ви за неподходящо, можете да очаквате такива отговори. Най-често негативни отговори получават потребители, пускащи комерсиални съобщения в свободни форуми, пускащите материали за възрастни (еротични и порно материали) в места по мрежата, които не са предназначени за такива материали, и авторите на расистки и полово предубедени коментари. Най-лошата негативна реакция е бомбардирането на e-mail адреса на автора на съответният материал.

Freeware

Безплатен софтуер. Няма нужда да плащате каквото и да е, за да го ползвате свободно и колкото искате. Е, добре е да изкажете някаква благодарност на автора.

Назад


Webmaster