PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Gateway

Вид устройство или програма, която подава информация между мрежи, които нормално не биха могли да комуникират помежду си. Това, което биваше наречено gateway сега е наречено рутер (router).

Graphics Interchange Format (GIF)

Формат за изображения, разработен от Compuserve ползвайки технология за компресиране от Unisys. Голяма част от снимките, които виждате в Интернет са в GIF формат, защото са малки по размер и се изтеглят бързо.

Gopher

Пособие за търсене на информация използвано главно за изследвания. Gopher информацията се съхранява дървовидно на компютрите в Интернет. Използва прост протокол, който дава на клиента достъп до информация до множество Gopher сървъри на веднъж, създавайки "gopher пространство". Най-често използваните пособия за търсене в gopher са Veronica и Jughead.

Graphic User Interface (GUI)

Графичен потребителски интерфейс. При него потребителят работи с графични обекти, и няма нужда на пише команди, за да работи. Такъв е например интерфейсът на Windows. Графичните интерфейси винаги са по-лесни за работа, но и използват доста повече ресурси от интерфейсите, основани на команден ред.

Назад


Webmaster