PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Hacker

Компютърен потребител, който се стреми да разбере "вътрешностите и външностите" на компютрите, мрежите и Интернет като цяло. Хакерите по принцип са добри и вярват, че информацията трябва да е общодостъпна и безплатна.

Hard copy

Отпечатан вариант на документ (в електронен вариант той се нарича soft copy).

Host

Компютър, който е закачен за мрежа или Интернет. Хостовете позволяват на потребителите на клиентски машини да се свързват и да поделят файлове или да прехвърлят информация. Индивидуалните потребители комуникират с хостовете чрез клиентски приложни програми.

Hypermedia

Комбинацията от хипертекст и мултимедия в онлайн документ.

Hypertext

Хипертекст - вид текст, който возволява вграждането на връзки (линкове - links) към други документи. Кликването или избирането на хипертекстова връзка показва друг документ или част от този документ. Повечето документи в Световната мрежа съдържат хипертекст.

Hypertext Markup Language (HTML)

Стандартният начин за отбелязване на текстови документи за публикуване в Световната мрежа. HTML маркиран чрез употребата на "тагове" (tags), оградени от скоби. За да видите как изглежда HTML текста с таговете, изберете View Source командата от менютата на програмата, която ползвате за да видите този HTML документ, и ще видите на екрана HTML текста, ползван за да се създаде тази страница.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Протоколът, който казва на сървъра какво да изпрати към клиента, така че клиента може да вижда Web страниците, FTP сайтовете, и други области от мрежата.

Назад


Webmaster