PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Image Map

Графично изображение съдържащо повече от едно горещи "петна". Image maps са широко разпространени в WWW. Всяка гореща точка в дадено Web изображение ви отвежда до различна Web страница или до друга област в същата Web страница.

Instant Messaging

Вид услуга за комуникации, която ви позволява да създавате частна чат стая с друг потребител. Обикновено, системата за моментални съобщения ви предупреждава, когато някой от вашият лист е на линия. Вие тогава можете да започнете чат сесия с този потребител.

Integrated Services Digital Network (ISDN)

Сравнително нова технология, която комбинира аналогови и дигитални мрежови услуги в едно. ISDN позволява на комуникационни доставчици да предлагат на своите клиенти както дигитални услуги, така и аналогови чрез една линия. CCITT определя стандартите отнасящи се до ISDN.

Interface

Нещо, което свързва две различни единици. Например, потребителски интерфейс е част от програма, която свързва компютъра с човешки оператор (потребител).

International Organization for Standardization (ISO)

Организация от 89 страни-членки (създадена през 1946) отговорна за определянето световните стандарти в много области на електрониката. Членовете на ISO са националните организации по стандарта на страните-членки.

Internet

Огромно, неконтролирано, неадминистрирано, анархично кибер-състояние, което скоро ще превземе света! Накратко, това включва всички свързани помежду си компютри по цял свят. Не е корпорация, организация, или някаква единица сама по себе си. Когато се свързвате към Интернет, вие всъщност ставате част от нея. Винаги с главна буква, думата Интернет често е наричана просто "Мрежата".

Internet Protocol (IP)

Индустриален стандарт, който без директна връзка с другата страна позволява да бъде доставен даден пакет информация до даден адрес. В Интернет се използва доста често в комбинация с TCP.

Internet Protocol Address (IP Address)

Това е 32-битовият адрес определен от Internet Protocol. Всеки ресурс в Интернет си има свой уникален числов IP адрес, представен от десетични числа разделени с точки. IP адресите са най-близки до телефонните номера. Когато се "обадите" на този номер (използвайки някой от методите за свръзка като FTP, HTTP, Gopher, и т.н.) вие се свързвате с компютъра, който "притежава" този IP адрес.

Internet Service Provider (ISP)

ISP (Интернет доставчик) е компания, която поддържа дадена мрежа, която е свързана с Интернет чрез отделна комуникационна линия, обикновено високоскоростна свръзка известна като Т1. Интернет доставчика предлага употребата на своите комуникационни линии на компании или частни лица, които не могат да си позволят високите месечни разходи за директна връзка. Използвайки модем, вие можете да се свържете с даден доставчик, чиито компютри ще ви свържат с Интернет (обикновено срещу такса).

InterNIC

"Internet information Center" - "Интернет център за информация", InterNIC е комбинираното име за услугите предлагащи регистрация, информация, и база данни в Интернет. InterNIC е, например, с когото се свързвате ако искате да регистрирате domain name в Интернет.

Intranet

Частна мрежа в рамките на дадена компания или организация, която използва същият тип софтуер, който бихте могли да намерите в Интернет, но този е само за вътрешна употреба. Както Интернет стана доста известна доста от приложенията използвани в Интернет са използвани в частни мрежи, например, много компании имат Web сървъри, които са на разположение само за работници. Интранет може да не е част от Интернет, а просто мрежа.

ISA (Industry Standard Architecture)

Индустриален стандарт за периферна архитектура. Този стандарт вече не отговаря на името си, тъй като е остарял и заменен от PCI. Много от новите дънни платки не го потдържат поради неговата ниска скорост на работа и проблемите със софтуерната потдръжка.

IRC

Internet Relay Chat. Световно-известната "парти линия" на деведесетте. IRC позволява множество от потребители да разговарят в реално време на различни "канали". Каналите (пред името, на които стои #) се различават по трафик и съдържание. Операторите на каналите (или опове) контролират разговора, и имат правото да "изритват" хора от каналите, или даже да забраняват достъпа им до тях стига техните действия да определят това. IRC клиенти са на разположение за почти всички платформи.

Назад


Webmaster