PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


JAR file (Java ARchive file)

JAR (Java ARchive) файлът е файл, съдържащ отделните елементи (класът, изображението и звуковите файлове) на Java аплет събрани в един файл и компресирани за по-бързо изтегляне до вашият компютър и браузер. Аплет, който идва като част от web страница, който може да извикате може да се състои от няколко файла, всеки от които би трябвало да бъде издърпан заедно с web страницата. Чрез събирането им в единен файл и компресирането на този файл се спестяват време и трафик при изтеглянето им.

JAVA

Създаден от Sun Microsystems, Java е език за програмиране, специално проектиран за разработване на програми, които могат да бъдат безопасно свалени на вашият компютър през Internet и незабавно задействани, без страх от вируси или, че ще направят нещо лошо на компютъра ви. Използването на малки Java програми (наричани "аплети" - applets), web страниците могат да включват функции като анимации, калкулатори, и други полезни трикове. Java е прост, смислен, обектно-ориентиран, платформено независим, многонишков, с динамично предназначение език за програмиране. Идеален е за създаване на аплети и приложения за Интернет, вътрешни мрежи и всякакви други комплексни, разпределени мрежи. Създаването на JAVA анимация изисква специален софтуер, за да се компилира Java кодът (наричан още "клас" - class), и след това потребителят има нужда от браузер с поддръжка на Java (която възможност трябва да е не е изключена от опциите на браузера) за да види аплета.

Java Development Kit (JDK)

Пакет за разработване на софтуер от Sun Microsystems, който включва основният набор инструменти, нужни за писане, тестване и дебъгване на Java приложения и аплети.

JavaBeans

JavaBeans е обектно-ориентиран интерфейс за програмиране от Sun Microsystems, който ви позволява да изграждате използваеми приложения или да програмирате "строителни блокчета", наречени компоненти, които могат да се проявят в мрежа на която и да е платформа с популярна операционна система. Както Java аплетите, JavaBeans компонентите могат да се ползват, за да се даде на web страниците (или други приложения) интерактивни възможности на страниците.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Един от най-разпространените видове изображения, използвани в World Wide Web. Краткият JPG (без E) вариант обикновено се ползва за файловете на PC платформата. Стандартизиран механизъм за компресия на изображения със загуба на качеството. Компресията се извършва чрез дискретна косинусова трансформация. JPEG е наречено на Joint Photographic Experts Group, първоначалното име на комитета, написал този стандарт. Освен програми, работещи с този формат, той се поддържа и хардуерно - съществуват чипове, които ускоряват процеса. Например, компютър с платка 1992-vintage може да компресира 25 MB пълноцветно JPEG изображение в 1 MB само за секунда. При днешната мощност на компютрите обаче, нуждата от подобни платки изчезва.

Jumper (джъмпер)

Метален превключвател, използван за затваряне на електрическа верига. Джъмперът може да бъде и къса жичка или покрито с пластмаса парченце метал, което се поставя на два пина на платката. В зависимост от това между коя точно двойка пинове позволява електрическа връзка, съответното устройство получава различна конфигурация. Например, така се определя дали един твърд диск да бъде главен или подчинен. Често джъмперът се ползва вместо DIP превключватели.

Назад


Webmaster