PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


LAN

Акроним за "Local Areal Network", т.е. локална мрежа. LAN мрежите са често срещани в бизнеса, позволяваща на потребители да изпращат email и да споделят ресурси като файлове, принтери, модеми и т.н. Сега, повечето по-големи компании са свързали техните LAN към Интернет, позволявайки на потребители да се свързват с ресурси във и извън тяхната LAN.

Leased Line

Наета линия. Представлява непрекъсната през цялото време връзка, използвана да свърже потребител или мрежа към даден Интернет доставчик или друга мрежа.

Library

  1. Колекция от файлове.

  2. В програмирането, библиотека е колекцията от прекомпилирани операции, които програмата може да използва.

Link

Текст и/или друга област от дадено изображение на Web сайт, който даден потребител може да клика на него за да се "свърже" или препрати към друг документ. Най-често за препратки се счита това, което свързва две Web страници или Web сайта. Те също така могат да препращат към друга част от същият документ, към друг файл, който ще бъде свален на вашият компютър или да стартира външно или помощно приложение, което след това ще обработи извиканият файл. Какво всъщност се случва, когато кликнете на дадена препратка е определено от MIME типа на файла, който е конфигуриран на вашият компютър да направи определени неща, когато бъде кликнато върху нещо от MIME тип. Например, конфигуриран е във вашият браузър да показва Web страници винаги, когато види файл чието MIME разширение е HTML. Препратките са също наричани hyperlinks, links, hypertext и горещи препратки и са сложени в HTML кода от автора на страницата.

LZW (Lempel-Ziv-Welch)

Широко използван речников метод за компресия на основата на две техники, създадени от Якоб Зив (Jacob Ziv) и Ейбрахъм Лемпел (Abraham Lempel). LZ77 сканира блок от данни с определена дължина, и създава указатели обратно към данните, когато те се повтарят. LZ78 сканира данните, и създава речник от повтарящите се участъци. След това се създават указатели към тези участъци. Тези методи представляват компресия без загуба на данни

Назад


Webmaster