PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Netiquette

Нетикет - комбинация от думите "Нет" (мрежа) и "етикет", означава спазването на правила за поведение във виртуалното пространство (в мрежа и Интернет въобще). Ключовият елемент в Нетикет-а е да се помни, че на другия край на връзката стоят живи хора, и обидни коментари или действия си остават обидни дори и да не можеш да видиш събеседника си. Други правила на нетикет-а са да не се генерира излишен трафик и да се пести времето на другите - например като се избягва пращането на нежелани файлове.

Network

Мрежа - два или повече свързани компютъра. Най-често срещаните мрежи са: LAN (Local Area Network) - локална мрежа: Компютрите са близко един до друг, например в една и съща стая или сграда; WAN (Wide Area Network) - глобална мрежа: Компютрите са географски отдалечени и са свързани с телефонни линии или радио вълни.

Network File System (NFS)

Мрежова файлова система - протокол, създаден от Sun Microsystems. Той позволява на компютър да работи с файлове през мрежа, като че ли са локални, намиращи се на същия компютър. Този протокол е включен в продуктите на повече от 200 компании и сега де факто е Интернет стандарт.

Network News Transfer Protocol (NNTP)

Протокол за мрежов обмен на новини - стандарт за разпространение, достигане, получаване и публикуване на статии (съобщения). Съществуват много популярни програми, които ви помагат да се ориентирате в изобилието на информация, съдържащо се в usenet.

Назад


Webmaster