PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


OCR (Optical Character Recognition)

Софтуер, позволяващ да се разпознава текст от сканирани изображения. Този изходен текст може да се променя чрез обикновен текстов редактор.

OpenGL (Open Graphics Language)

Графична API библиотека, създадена и поддържана от Sillicon Graphics. Тя има за цел да улесни и стандартизира създаването на 3D приложения. Основният конкуриращ стандарт е Direct3D библиотеката, създадена от Microsoft.

Назад


Webmaster