PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Real time

Букв. "реално време". Моментален отговор от компютърна система. Може също да се ползва за събития, симулирани на компютърна система със същата скорост, с която биха се случили в реалния живот.

RISC (Reduced Instructions Set Computing)

Процесорна архитектура, при която процесорът разполага с по-малък набор от инструкции, но оптимизирани за извършването на определени задачи. Такъв тип процесори се използват в лазерни принтери, конзоли и други устройства, които се нуждаят от процесор за обработка на определен вид информация.

RОМ (Rеаd-On1у Memory)

Памет, съдържаща информация, която може само да се чете, без да се променя.

Router

Рутер, маршрутизатор - устройство, което препраща трафик между мрежи. Решенията за препращане на трафика се правят въз основа на информация за слоя на мрежата и маршрутни таблици, често построени от протоколи по маршрутизацията.

Назад


Webmaster