PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Search engine

Търсеща машина. Това е програма, която търси един или повече документа за определена ключова дума и връща списък с места където тези ключови думи са били намерени. Въпреки че търсещата машина наистина е общ клас от програми, терминът често се ползва за да се опишат системи като Alta Vista и Excite които позволяват на потребителя да да търси документи по World Wide Web и в нюзгрупите на USENET.

Script

Известен също като извикващ скрипт. Това е запис на действия и команди, който може да бъде задействан повторно за да се автоматизират рутинни задачи като включването към онлайн услуга.

Sector

Сектор на харддиска по дефиниция е най-малката област, която може да бъде прочетена/записана.

SGRAM (Synchronous Graphics Random Access Memory)

Вид оперативна памет, която се използва основно във видеокартите. Причината за това е по-високата й скорост в сравнение с SDRAM, дължаща се на възможността за синхронизиране на работата с процесора.

Shareware

Това е софтуер който можете да издърпате, разгледате, и да решите дали е или не е като за вас. Ако го харесате пращате малка сума пари за пълната му версия (с всичките възможности). Ако не искате да ги запазите, shareware програмите обикновено или спират да функционират след период от време или продължават да работят, но никога няма да имате на разположение всичките възможности, които бихте имали със закупената версия.

Serial Line lnternet Protocol (SLIP)

Подобен на PPP, SLIP е друг стандартен протокол ползван за пускане на TCP/IP по серийни линии като телефонни вериги или RS-232 кабели. За разлика от PPP, все пак SLIP не работи на връзки с локална мрежа. SLIP е бил най-популярният начин за dialup потребителите да се свържат с Интернет. PPP е станал по-популярен.

Server

Компютър, който предлага ресурси, като файлове и друга информация. Често Интернет сървърите включват файлови сървъри и сървъри за имена Domain Name Service.

Servlet

Малка програмка работеща на сървър.

Signature

Сигнатура - текстови файл, който може автоматично да бъде закачен към края на  email съобщение или постинг в нюзгрупа, и служи за идентифициране на подателя на съобщението / постинга. Много сигнатури ползват символи и знаци за да създадат изображения или думи за да направят сигнатурата по-интересна.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Протокол, ползван за трансфер на email. SMTP прехвърля пощата от сървър до сървър, и крайният потребител трябва да ползва POP за да прехвърли съобщенията до машината си.

Spam (Spamming)

Изпращане на едно и също съобщение до голям брой хора, които не са го искали. Почти винаги това е реклама на нещо.

Streaming

Това са т.нар. поточни данни - аудио, видео и текст възможни за слушане / гледане / четене от вашия компютър още по време на свалянето им от мрежата.

Назад


Webmaster