PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


T1

Термин, ползван за означаване на типа връзка на даден хост към Интернет. Връзката T1 прехвърля DS-1 форматирани цифрови сигнали със скорост 1.544 мегабита в секунда.

T3

Термин, ползван за означаване на типа връзка на даден хост към Интернет. Връзката T3 прехвърля DS-3 форматирани цифрови сигнали със скорост 44.746 мегабита в секунда.

TCP/IP Stack

TCP/IP стек (букв. купчина, натрупване). Нужен е за да може едно PC подходящо да ползва TCP/IP протокола. TCP/IP стека се състои от софтуера, сокетен софтуер (като WINSOCK.DLL за Windows машините), и драйвери за хардуера (известни като пакетни драйвери). Windows 95 идва с вграден TCP/IP стек, включващ версия 1.1 на WINSOCK.DLL и пакетни драйвери. По-късните версии на Windows също имат такъв вграден стек.

Telnet

Стандартният Интернет протокол за свързване с отдалечени терминали. Telnet клиентите са осигурени за повечето платформи. Когато се свързвате по Telnet с UNIX сайт например, можете да давате команди на машината все едно, че тя е локална.

Thumbnail Image

Графика или изображение, направено по-малко на размер от оригинала за да се показват много изображения на една и съща Web страница едновременно. Това е популярна практика в Web защото дава възможност на потребителя да избере изображението, което желае да види в пълен размер. Обикновено това се прави с кликване на мишката върху умаленото копие.

TN3270

Незначителна вариация на Telnet ползвана за да се свърже потребител към IBM mainframe. TN3270 клиенти има за повечето платформи.

Token Ring

"Знаков пръстен". Тип локална мрежа, в която свързаните компютри са свързани с кабел в "пръстен". Всеки компютър е в постоянен контакт със следващият в пръстена. Контролно съобщение, наречено "знак", минава от един компютър към друг, позволявайки на компютъра, който го е пратил да изпрати съобщение към мрежата. Ако пръстена е "разкъсан" от един компютър губещ контакт, мрежата повече не може да комуникира. Най-честият стандарт за такава мрежа е IEEE 802.5.

Topology

Скицата на всички компютри в една мрежа и връзките, които ги свързват.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

TCP/IP е стандартния протокол за комуникации изискван за компютрите в Интернет. За да комуникират с помощта на TCP/IP, компютрите имат нужда от комплект софтуерни компоненти, наречен TCP/IP стек. Компютрите Macintosh обикновено ползват собствен софтуер, наречен MacTCP. Повечето UNIX системи са изградени с TCP/IP възможности (нямат нужда допълнително да им се инсталира TCP/IP стек).

Назад


Webmaster