PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


UMA (Upper Memory Area)

Компютърната памет между 640 и 1024 KB, т.е. в първия MB, над конвенционалната памет. Там се поместват системни и BIOS функции, а в останалото свободно място често се зареждат някои драйвери, за да се пести ограничената конвенционална памет.

Upload

Да се прехвърли информация от даден компютър към бюлетин бордна система, мейнфрейм (mainframe), или мрежа.

UPS (Uninterruptible Power Supply)

Акумулаторно устройство, позволяващо на компютъра да продължи да работи известно време, след като спре тока по електрическата мрежа. В добавка към това то предпазва компютъра от токово удари. В него има батерия, която се включва като захранване веднага, след прекъсването на тока по електрическата мрежа. Така захранването продължава достатъчно дълго, за да запишете информацията, с която работите в момента. Мощни UPS устройства се ползват при почти всички сървъри, за да се гарантира работата им 24 часа в денонощието.

URL (Uniform Resource Locator)

По-често наричан URL, Uniform Resource Locator се отнася до целият адрес, който може да бъде разпознат "универсално" като адреса за даден Интернет ресурс. Всеки ресурс (файл, директория) в Интернет си има свой уникален URL. Всеки URL адрес се състои от 2 части. Първата указва вида на ресурса (http, ftp, news, gopher и т.н.) Тези типове са следвани от двуеточие и две обратно наклонени черти :// . Втората част (след ://) съдържа IP или хост адреса на компютъра, и пътя към съответния файл или директория. URL не може да съдържа празни интервали (те се заместват), и винаги използва наклонени надясно черти.

USB

Play and Play интерфейс за връзка на различни устрайства към компютъра, без да е нужда конфигурация на устройството от потребителя. Възможно е да се свържат до 127 устройства чрез този интерфейс, като максималната скорост на трансфер (за USB 1.0) е 12 Mbps. Можете да включвате устройства, без да се налага да изключвате компютъра, за да се отчете новото устройство, същото важи и за изключването им.

Usenet

Usenet групите са по-често срещани като "новинарски групи". Има хиляди групи на стотици сървъри по света, занимаващи се с най-различни теми. Софтуер за прочитане на новините е необходим за да бъдат "статиите" правилно свалени и прочетени в групите, но вие можете да изпратите статия към дадена група чрез e-mail.

Utility

Програма, която изпълнява определена задача, обикновено свързана с управление ресурсите на дадена система.

UUENCODE - UUDECODE

Метод за превръщане на компилирана информация в прост текст. Може да бъде използван за изпращане към Usenet и или за пращане на e-mail-и към читатели без поддръжка на MIME.

Назад


Webmaster