PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


XGA (Extended Graphics Array)

Видео стандарт за дисплеи, създаден от IBM през 1990 г. Поддържа резолюции до 1024x768 при 256 цвята при презредово изчертаване на образа. Неговият подобрен вариант XGA-2 (1992 г.) поддържа до 1024x768 при 64 хил. цвята при поредово изчертаване на образа, намалявайки по този начин трептенето му.

XMS (Extended Memory Specification)

Спецификация, която позволява на програмите за DOS да използват допълнителна памет (при процесори от 286 нагоре).

Назад


Webmaster