PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


YACC (Yet Another Compiler Compiler)

UNIX компилатор, използван за създаване на C компилатори. Част от кода му се включва в генерираният компилатор.

Назад


Webmaster