PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


  Р
  е
  ч
  н
  и
  к


Z

Математически език, използван за разработването на функционалната спецификация на софтуерна програма. Създаден в края на 70-те в Оксфордския университет. 

ZIP

Файл, съдържащ компресирани файлове. Може да съдържа един или повече файла, както и структура на директория. В Интернет големите графики и програми обикновено са компресирани в ZIP файлове, след което се правят достъпни за дърпане. След като издърпате такъв файл имате нужда да ползвате декомпресиращ софтуер за да декомпресирате файла. За компресиране и декомпресиране в ZIP формат съществуват няколко популярни програми: PKZIP за операционна система DOS , WinZip и NetZIP в Windows, MacZip за потребителите на Macintosh, и Zip и UnZip в UNIX системите.

Назад


Webmaster