PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Проблеми и решения

Въпрос:

На служебния си компютър имам 4.2 GB HDD, разделен на 3 дяла. Първият е за Windows, вторият за другите програми, а третият – за специална DOS програма, с която работим тук. Има ли смисъл да конвертирам файловата система към FAT32?

Отговор:

Смятам, че няма причина да се конвертира от FAT16 към FAT32. Не само, защото FAT16 е малко по-производителна, а най-вече защото това е възможно най-съвместимата файлова система. Много е възможно да нямате възможност за достъп до този дял, ако опитате да го прочетете под чист DOS (напр. 6.22).

Освен това, от описанието ви се разбира, че системата работи добре. Докато е изпълнено изискването една система да върши работата, за която е избрана, то няма причини да се извършват промени. И точно това е моята препоръка.

Назад


Webmaster