PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Софтуер

 

Как да се създаде родословно дърво

Създаването и редактирането на родословно дърво, написването на семейна история, е свързано със срещи с роднини, уточняване на факти, търсене на снимки, документи, звуко- и видеозаписи. Едва след това идва редът на специализирания генеалогически софтуер, който помага в допълването и обобщаването на събрания материал, представяне му в Интернет или отпечатването му на хартия.

Още преди да започне проучването на семейната история е добре да се уточни с коя програма ще се обработят данните, които ще се събират, за да се знае какво точно да се търси. В най-общия случай това са имената на роднините, датите на раждането, ако имат семейство, какви са имената на съпрузите, броя на децата им. Ако човекът, за който пишем, е починал, се определя датата на смъртта му и, ако е възможно, се добавят причините за смъртта. Възможно е накратко да се разкаже за този, за който събираме информация.


GenoPro

GenoPro 1.9 (www.genopro.com) е една от най-добрите програми за родословни дървета. Създадена е от канадеца Даниел Морин, първоначално за лични цели. Версията GenoPro е безплатна, а GenoPro Gold е с повече възможности и затова е платена. С GenoPro се работи интуитивно. За да се започне бързо, се използва помощник (Tools -> Family Wizard или се натиска съответния бутон от лентата с инструменти). Така се започва с въвеждането на имената на семейство. Попълват се имената на съпруга и съпругата, рождените им дати. Ако имат дете, в областта Children се натиска бутонът Add и се въвеждат и неговите данни като се уточнява и какъв е полът му. С натискането на бутона ОК се появява схема на това семейство. В GenoPro са приети някои графични означения, които правят схемата на рода по-лесна за разчитане. Мъжете и момчетата се означават с квадрат, а жените и момичетата – с кръг. Вътре в тези фигури се отбелязва възрастта в момента. Ако човекът е починал, неговата фигура е задраскана с кръст. При съпрузите мъжът е отдясно, а жена му – отляво. Хоризонталната линия, която ги свързва означава брак, а перпендикулярната й свързва децата от този брак. Фигурите най-отгоре означават родители, а тези под тях – децата им. Ако се кликне върху фигурата на някой от вече създаденото родословно дърво и се натисне десния бутон на мишката, може да се добавят неговите родители, съпруг или съпруга, син и дъщеря. От това контекстно меню се получава възможност за размера на фигурата, а от Properties се добавя допълнителна информация (дори адресът в Интернет на личния сайт) и се уточнява кое от всичко да се вижда. Към GenoPro са включени няколко образци, чрез които може да се преценят по-точно възможностите на програмата (Help -> Samples Files). Предвидена е учебна част, в която са показани начините за представяне на различни по-обичайни или по особени случаи – развод, повторен брак след развод, съжителство на семейни начала, брак между братя от едно семейство със сестри от друго, самотни родители, близнаци, осиновени деца. Функцията Find улеснява търсенето по ключова дума или име. Възможност за търсене от сайтове е дадена на www.genopro.com/links. Функцията AutoArrange улеснява подреждането на вече начертаното родословно дърво (Tools -> AutoArrange).

Когато родословното дърво е начертано и цялата информация е въведена, е възможно резултатът да бъде показан на повече хора. Родословното дърво може да бъде много голямо и затова за отпечатването му могат да се използват повече страници. От File -> Page Setup се уточнява броя на страниците по вертикала и хоризонтала. От File -> Print Preview се вижда как ще изглеждат те след отпечатването им. Програмата предвижда място за слепването им. При публикуване в Интернет GenoPro може бързо да генерира страниците за сайта като се избира дали допълнителните надписи, които се поставят да бъдат на английски или на френски език (Tools -> Family Wizard). Като резултат се създават страници, където членовете на една фамилия са подредени по азбучен ред и всеки има по една страница, в която са посочени събраните за него данни. Създаденият от GenoPro файл с разширение *.gno може да се разгледа и редактира с браузър (при инсталиран GenoPro). Това позволява няколко хора от едно семейство, които се намират на различни места да редактират и допълват историята на своя род.


Great Family

Great Family (www.greatprogs.com) е безплатна програма за създаване и редактиране на родословно дърво. Към имената могат да се включат снимки и коментари. За да се започне създаването на родословно дърво, се избира Edit -> New Male Item или Edit -> New Female Item, съответно за мъж или жена. Кликва се на мястото, откъдето ще започне родословното дърво и там се появява правоъгълник и се дава възможност да се въвеждат най-различни данни за лицето. Накрая се натиска ОК и се преминава към въвеждане на данни за друг човек от семейството. За да се определят връзките между хората в един род, се избира един от вече създадените правоъгълници, натиска се десния клавиш на мишката и се определя вида на връзката с друго лице. Може да се определи връзка към баща (Link to Father), връзка към майка (Link to Mother) или към съпруг / съпруга (Link to Spouse). Резултатите от проучването могат да се отпечатат или публикуват в Интернет. За да се отпечата, се избира File -> Print tree и се решава с какъв шрифт да се отпечата, на колко листа да бъде отпечатано като максимума е 8 по 8. За да се създаде web-сайт с вече създаденото родословно дърво, се избира Reports -> HTML – Generate web pages.


Legacy

Legacy (www.legacyfamilytree.com) е мощен инструмент за написване на семейната история. Резултатът от работата може да се превърне в едно ценно завещание. Програмата може да подрежда натрупаните данни и да ги обобщава във вид на сайт, да ги отпечатва като таблица, списък, родословно дърво и дори книга. За съжаление не поддържа кирилица.


Генеалогическое дерево

В Генеалогическое дерево (www.gentrees.com) всичко е сведено до попълване на формав web-страница. Авторите насочват проекта си към Интернет, защото именно там членовете на едно семейство могат да видят и редактират генеалогическото дърво и точно в Интернет то може да се съхрани за потомците.


Ето и няколко адреса на сайтове, свързани с генеалогията:

Назад

 

Материалът бе публикуван и в бр. 8 / 2002 на сп. "Бизнес софтуер"


Webmaster