PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Софтуер

 

Биоритмите – между забавното и сериозното

Човешката активност, според някои научни изследвания, се определя от три биологични ритъма – физически, емоционален и интелектуален. Биоритмите започват да действат от момента на раждането и това продължава през целия човешки живот. Всеки от тях има два полупериода – положителен и отрицателен.

 • Физическият ритъм е равен на 23 дни. Той определя енергията на човека, неговата сила, издръжливост, координацията на движенията, храбростта, упоритостта и волята. През първата половина на този цикъл човек е енергичен и достига най-добри резултати в своята дейност, а през втората половина е по-отпуснат.

 • Емоционалният ритъм е от 28 дни и предопределя състоянието на нервната система, настроението, чувствителността, интуицията. В положителната му част човек е по-контактен, по-весел и оптимистичен във възможностите си, а през втората половина е раздразнителен, лесно възбудим, недооценява своите възможности, песимистичен.

 • Интелектуалният ритъм е равен на 33 дни. От него зависят творческите способности на личността. През първата му половина човек е творчески активен, лесно успява, с лекота учи, взема по-интересни и по-правилни решения, а през втората половина изживява творчески спад.

Дните на смяна на положителния с отрицателния полупериод се наричат “критични”. Според статистиката през тези дни най-често стават нещастни случай, наблюдават се интелектуални спадове или психически сривове. Отчитането на тези критически дни може да доведе до намаляване на авариите и катастрофите. Особено внимание се изисква през двойните и най-вече през тройните критични дни. Тогава става засичане между положителния и отрицателния полупериод едновременно на трите ритъма и затова се изисква особено внимание за избягване на неприятни инциденти.

Съществуват много компютърни програми за изчисляване на биоритмите. В основата им стои една проста формула за пресмятането и представянето им като синусоида. Възходящата част представлява положителната половина на съответния ритъм, а низходящата – отрицателната половина. Критичните дни са пресичането на синусоидата с абсцисата.

Тук са представени няколко програми, които могат да се използват напълно безплатно.

Bio-Rhythm Tracker 3.5

Фиг. 3От View се избира Change Dates, за да се посочат датата на раждане и датата, от която да започне изчисляването на биоритмите. С мишката се кликва върху месеца, датата или годината, които искаме да променим и с плъзгача стигаме до желаната стойност. След това от View | Plot Bio-Rhythms се започва начертаването на кривите. С натискането на бутона Triple Search се търсят “тройните точки” – важна част от теорията за биоритмите. Програмата показва през кои дни има съвпадение на трите криви с най-висока, с критична или с най-ниска стойност. И чрез Bio-Rhythm Tracker може да се отпечатат биоритмите за определен месец.

Bio Team 1.4

Фиг. 5Bio Team 1.4 е малка програма (181 КВ), която не се нуждае от инсталиране. Чрез нея могат да се изчислят биоритмите не само на един човек, а на цяла група – семейство, спортен тим, екип от хора във фирмата. В началото на работата с програма от Setting | Team Members се задават рождената дата на всеки един от екипа и се натиска OK. С Composite се показва общия ритъм на избраните биовълни. Те могат да бъдат сравнени за всеки един от членовете на групата, за да се открие най-близкия период на съвместимост, през който те могат да си сътрудничат още по-успешно. В Bio Team е дадена възможност за изчисляване на интуитивния ритъм, а за дамите е предвиден и защитен с парола женски календар. Програмата позволява данните на екипа да се запишат за използване по-нататък.

Биоритмы 1.02

Тази програма е разработена в Русия, както личи от името й. Чрез нея могат да се проследят биоритмите на двама души и да се проверят процентите на тяхната физическа, емоционална и интелектуална съвместимост.

Bioritm_V3

Фиг. 7Интересното в тази програма е, че илюстрира емоционалния, физическия и интелектуалния потенциал с различни лица – усмихнато, тъжно, озъбено. Може да се избират два алгоритъма за пресмятане на биоритмите, а резултатът от изчисленията да се разпечата.

Gricha 6.0

Фиг. 8За разлика от всички останали програми тази не чертае диаграми. Освен датата на раждането тук се изисква въвеждането на ръста, теглото и пола. Като резултат програмата изчислява колко дни е живял човек до момента, в кой ден от седмицата се е родил, дава стойности за биоритмите, нормата за тегло, изчислява обема на вода в организма, средната плътност на организма, обема на тялото, общата площ на кожата, теглото на мозъка, потребността на организма за въздух в спокойно състояние и при тежка работа. След натискане на “Диагноз” тези данни се интерпретират и се извеждат като съвети за риска от сърдечно-съдови заболявания и се коментира общото състояние.

StarOffice 5.2

StarOffice има готов шаблон, в който само се попълват необходимите данни и се изчисляват биоритмите. За да се стигне до него се избира Viev | Explorer | Samples | Spreadsheets | Biorhythm (или c|/program files/office52/share/samples/english/spreadsheets/biorhythm.sdc). На определените места се въвежда датата и часа на раждане и се натиска Enter. На допълнителен лист могат да се отпечатат и по-конкретни данни биоритмите през всеки отделен ден.

Много сайтове предлагат изчисляване на биоритмите на своите посетители като разликите са или в допълнителната информация, която дават, или в начина на изчертаването. Проверяването на биоритмите от Интернет, а не чрез програма е удобно за потребители, които в момента не разполагат със собствен компютър или не желаят да инсталират нови програми на своя компютър.

 • Фиг. 10Animated Java Biorhythm – вълните на отделните биоритми са представени не с линии, а с анимирани точки. След като се уточни рождената дата и денят, за който ще се правят изчисленията, се натиска Enter и се вижда новата графика.

 • Biorhythm Generator – тук се изчисляват биоритмите по определена дата на раждане. Представят се като цветни синусоиди.

 • Фиг. 12Care2 check your biorhythms – и тук биоритмите се представят в различни цветове.

 • DailyBiorhythm.com – изчислява биоритмите и ги представя в процент.

 • Biorithm Calculus - Освен изчисляването на биоритмите по посочена дата на раждане, оттук може да се изтегли кода за изчисляването им.

 • FREE Biorhythm Readings - тук освен собствените биоритми могат да се проверят биоритмите и на някоя знаменитост. Интересното на този сайт са и комбинациите между отделните ритми – интелектуален с физически (представя способността за успешно приключване на поставените задачи и постигане на желаното; този ритъм илюстрира нивото на спортните способности и физическите навици), физически и емоционален (обхваща мотивацията към действие и сексуалността), емоционален и интелектуален (визира мъдростта - разбирането на света, ролята на личността и приоритетите в живота; чрез този ритъм се следи и присъствието на духа, което е много важно при вземането на решения в критически ситуации). На сайта е предвидено изчислените биоритми да се изпратят на приятел по електронната поща или да се отпечатат чрез принтер. Възможно е комбинирано изчисляване на личните биоритми с биоритмите на друго лице или с биоритмите на някоя знаменитост като се извежда процент на съвместимост между двамата.

 • Biorhytmus предлага също изчисляване на биоритми. На сайта са включени препратки към програми за изчисляване на биоритмите.

 • JavaApplet Biorhythm – от този сайт може да се изтегли Java-аплет за изчисляване на биоритми, който да се вмъкне в собствена страница. По подобен начин бе създаден сайта biorhythm.hit.bg.

 • INDEX.BG – на това българско място се изчисляват биоритмите като се извеждат стойности от 1 до 10 за физика, емоции и интелект.

 • Mysteries,horoscopes, alien and pyramids – предлага създаване на личните биоритми

 • Други български места, които са свързани с изчисляването на биоритмите са:
  www.ida.bg/bio.php, www.triada.bg/forums/referbook/Horoskop.asp
  www.sexarts.hit.bg/biorhythm.html

Назад


Webmaster