PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Екипът

    

Лъчезар Георгиев

Лъчезар Георгиев е роден през 1959 г. в гр. Варна. На 10 г. става фотолюбител. На 16 г. конструира първия си аналогов едногласен синтезатор. Завършва Втора математическа гимназия във Варна през 1977 г. След отбиването на редовната си военна служба, където активно участва в движението за ТНТМ, следва във ВМЕИ - Варна и завършва специалност радиотехника през 1984 г. Работи 6 г. в Научно-производствения комбинат за радионавигационна апаратура "Черно море" - Варна като комплексен настройчик, конструктор и научен сътрудник. От 1990 г. работи във ВМЕИ - Варна (сега ТУ - Варна) като асистент в катедра "Изчислителна техника". С компютърна музика (главно MIDI) се занимава от 1992 г. През 1995-2001 г. създава първия български хардуерен MIDI плейър. От 2002 г. ръководи група за разработка на компютърномузикални продукти.

Назад


Webmaster