PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Уроци:

Комуникации

 

ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) или на български "Цифрова мрежа с интеграция на услугите", се използва вече повече от 20 години. Съгласно Международния Телекомуникационен Съюз ITU. Основната цел при ISDN е обединяването на всички видове телекомуникационни услуги - телефония, факс, видео телефония чрез използване на цифрова свързаност през цялата мрежа от потребител до потребител.

Основна отличителна особеност на ISDN мрежата от обикновената аналогова телефонна мрежа представлява това, че ISDN - станцията обезпечава комутация на цифрови, а не на аналогови потоци . Преобразуването на аналоговите в цифрови се извършва още при потребителя (на ниво ISDN - терминал).

Друга важна особеност на ISDN е това, че всички станции в рамките на една ISDN мрежа са обединени в една голяма система и абонатите могат да се разглеждат като цялостен ISDN комплекс. По този начин всеки потребител може да използва личния си идентификатор, от която и да е входна точка на мрежата, за да осъществи връзката. Една от най - важните характеристики на ISDN мрежат е времето за свръзка - 30 мс което значи, че времето от доставчика ви на Интернет до вас е по малко от 30 мс за сравнение при аналоговите централи то е от порядъка на 150 - 200 мс.

В ISDN - технологията конвенционалния телефонен аналогов сигнал се пренася със скорост 64 Kbit/s, като цифровия поток от данни. Това е така наречения канал за пренос на данни и глас /Bearer/ или B - канал. При пренасянето на звук този В - канал осъществява предаване на шумоустойчиво кодиран сигнал, което се прилага с цел запазване на данните. За осъществяване и контрол на връзките се използва канал за служебна информация и сигнализиране. Така наречения "Delta" D - канал работещ със скорост 16 Kbit/s.

Има два основни типа ISDN достъп:

  • BRA (Basic Rate Access) включващ 2В + D канала. Той осъществява по медна двупроводна линия едновременно по два канала със скорост 128 Kbit/s. Подходящ е за малки бизнес абонати, офиси, частни абонати или учрежденски централи с малък капацитет.

  • Втория тип достъп е известен като PRI (Primary Rate Access) . Той представлява 30B + D, като D канала е със скорост 64Kbit/s. Осигурява достъп по 30 В канала със скорост 1,875 Мbit/s (така известният Е1 стандарт). Подходящ е за свързване на големи бизнес абонати, учрежденски цифрови централи и доставчици на Internet .

ISDN крайни устройства - това са устройства съвместими с ISDN технологията ( не можете да включите вашите стари аналогови устройства директно в ISDN мрежовия терминал).

  • ISDN телефон - многофункционален телефонен апарат снабден с дисплей.

  • ISDN терминален адаптер преобразува ISDN комуникацията в аналогова т.е. позволява ви да ползвате аналоговите телефонни апарати, факсове и модеми.

  • ISDN PC карта платка позволяваща ви да ползвате Internet по ISDN със скорост 64 Kbit/s по един и 128 Kbit/s по два канала.

  • ISDN рутер/бридж използва се за обслужване на локални мрежи и изграждане на VPN (Virtual Private Network).

В силно развитите страни например Германия и Великобритания, ISDN технологията отдавна е заменила остарелите аналогови централи, почти в всеки дом е снабден с BRA достъп, а за офисите и фирмите е задължителен. В България все още не е добре познат на обикновения потребител, но все повече фирми, офиси, частни абонати се интересуват какво е ISDN какви са неговите предимства, недостатъци и икономическа ефективност. В тази връзка иска да отбележа някой такси за ISDN в момента.

Ако нямате физически чифт БТК иска такса от 300 лв. за прекарване на такъв и пускане на ISDN. Ако искате да преобразувате съществуващ - 140 лв. Месечната такса е 30 лв. за два номера като можете да получите 5 номера като всеки над основните два се заплаща по 5 лв. (т.е. ако искате да имате 5 номера плащате 45 лв. ). Трябва да подадете молба до БТК за ISDN, която трябва да включва сертификат за крайно устройство, който получавате от фирмата от която сте закупили устройството. Цените на Интернет достъпа варират в зависимост от доставчиците от 1 до 1,6 лв./час.

Надяваме се информацията изложена по-горе да бъде полезна на вас, вашия бизнес или комуникация и разпространението на тази вече утвърдена технология.

Назад


Webmaster