PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Уроци:

Е-бизнес

 

Какво е нужно, за да започнем он-лайн бизнес от дома

Статистиката показва, че 95 % от възникващите бизнеси в Интернет се провалят още през първата година. Причина за това е некомпетентността на собствениците им в областта на Интернет-маркетинга и действащите стратегиите в Мрежата, както и липсата на качествена поддръжка на он-лайн бизнеса.

Ето абсолютният минимум, от който се нуждаете, за да стартирате свой собствен бизнес в Интернет:

1. Желание.
То започва с ясното формулиране (поставяне) на целите, който искате да постигнете. Всеки път, когато мислите за успех, трябва да знаете, че имате реалната възможност и способността да го постигнете.

2. Мотивация.
Вие имате цел! Но ви трябва и основателна причина за да я преследвате докрай. И ако чакате някой друг да ви я посочи - много се лъжете. Знайте, че само вътрешната мотивация е икономически ефективна. Визуализирайте вашите цели! Живата представа за това, което ви очаква и към което се стремите ще ви окриля по стръмния път към успеха и ще ви помага да преодолявате трудните моменти. А такива ще има.

3. Време.
Ако искате да постигнете вашите цели трябва да се настроите за продължителна и упорита работа. Информационните технологии и софтуер могат да ви отменят в рутинни, времеотнемащи действия, но освободеното време ще ви е нужно за планиране, разработване на стратегии, тяхното трасиране и коригиране.

4. Ваш собствен компютър, свързан с Интернет.
Вие трябва да имате достъп до телефон и до Интернет, за да можете да работите он-лайн винаги, когато се наложи, без да зависите от други фактори. Пазете своя компютър и не позволявате той да бъде използуван от вашите приятели или деца. Той е вашия основен инструмент за бизнес и данните, които ще съхранявате на него ще бъдат много важни.

5. Качествени продукти/услуги,
които да предлагате в Мрежата. Те мога да бъдат ваши собствени или чужди. По-добрият вариант е да притежавате собствена продуктова линия, която можете да управлявате, без да зависите от някой друг. В този случай можете да печелите по-добре и по-бързо да развиете успешен бизнес.

6. Специализирани знания.
Това са знанията (и опита), които имате или можете да добиете и използвате в помощ на вашия бизнес. Освен класическите знания (регистриране на фирма, начало и развитие на бизнеса, счетоводство, данъци, действащи закони) в областта на традиционния бизнес, са ви необходими добри познания и за бизнеса в Мрежата:

  • как той функционира
  • какви са неговите движещи механизми (принципи)
  • как да се изгради печеливш уеб-сайт
  • как да се автоматизира обработката на заявките
  • как да продавате вашите продукти / услуги ефективно и др.

Това може да звучи твърде плашещо за обикновения човек. Но то трябва да ви предпази от грешката да се хвърлите с главата напред в непозната за вас област. Само с гола идея, без предварително да сте подготвени с отговорите на въпроси, като гореспоменатите, вие сте обречени на провал.

7. Бизнес-план.
Повечето хора нямат ясна представа какво и как точно искат да постигнат. Освен една мъглява идея и някакви заделени пари, те нямат нищо, което реално може да им помогне да се установят в Мрежата и да развият успешен бизнес.

8. Правилен бизнес-модел.
Според това, какво ще предлагате на вашият уеб-сайт, ще бъде изграден и вашият собствен бизнес-модел. Правилният избор на бизнес-модел е жизненоважна предпоставка за успех в Мрежата.

9. Ваш собствен домейн.
Вие вече можете да получите собствено име срещу годишна такса от около 14 $, като заплащането става в български лева и в България. Собственото име говори за сериозни намерения и професионално отношение към бизнеса. Помислете си само за миг: "Кой би ви обърнал внимание, ако не сте намерили 14 $, за да закупите ваш собствен домейн? За какъв бизнес тогава изобщо може да става дума?"

10. Пари.
Не може да става въпрос за никакъв бизнес, ако вие не разполагате с пари (капитал). Но за разлика от реалния бизнес, в Мрежата е възможно стартирането на бизнес със значително по-малко капитал, размерът на който зависи от избрания бизнес-модел. Надеждата да печелите чрез присъединяване към някои реферални програми, като използвате безплатен URL и без никакви инвестиции на време и пари е празна илюзия.

Разбира се има още много неща, които трябва да знаете, но това зависи само от вас и от вашето желание да учите и успявате. С това ваше желание, постоянната мотивация и готовността да се учите, вие сте ограничени само от вашият собствен ум!

Назад


Webmaster