PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Уроци:

Е-бизнес

 

Защо вашата фирма трябва да присъства в Интернет?

Интернет е международна мрежа, която свързва милиони хора (потенциални и реални клиенти) от целия свят. Той е мощно средство за нов начин на комуникация, нов канал за дистрибуция и най-бързо развиващият се инструмент за маркетинг в наши дни.

Вашата компания би трябвало да обмисли възможността за търгуване в Интернет поради следните няколко причини:

1. Вие можете да продавате директно на крайните клиенти: на момента, във всяка точка от света и по всяко време на денонощието.
За първи път от настъпването на ерата на комуникациите, вие имате възможността да продавате вашите продукти и услуги "on-line". Използувайки Интернет, вие можете да комуникирате директно с вашите клиенти по всяко време и без значение от кои географски региони са те. Обновяването на оферти, продукти и услуги през Интернет става почти мигновено.

2. Вие можете да взаимодействате в реално време с вашите клиенти и да получавата бърза и ценна обратна връзка от тях.
Интерактивността на Интернет е уникална. Забравете дългото чакане, за да осъществите обратна връзка с клиентите си за вашия продукт/услуга. Вашите клиенти могат да дават своите мнения веднага, спестявайки ви време и пари. Вие можете дори да изучавате интересите им относно вашата компания, продукти и услуги начаса - просто чрез проследяване на техните модели на поведение при ползване на сайта ви.

3. Вие можете ефективно да намирате и продавате на обособени сегменти от пазара.
Интернет е чудесен маркетингов инструмент за проучване. Чрез него вие можете да провеждате он-лайн проучвания на вашите конкуренти, тенденциите на пазара, моделите на поведение на вашите клиенти, както и вътрешни проучвания за поведението на вашите служители. Но най-могъщото приложение на Интернет като маркетингов инструмент е възможността за:

  • идентификация, подпомагане и изграждане на връзки с клиенти, обединени в своеобразни микро-общности;
  • изработването на демографски и психографски профили на различни сегменти на пазара.

Идентифицирането на отделните групи, към които принадлежи посетителят, дава възможност за директно предлагане на търсените от тях стоки/услуги на много по-ниски цени от традиционната търговия, защото в Мрежата лесно и евтино могат да бъдат идентифицирани големи групи от ентусиазирани потребители.

4. Възможността за покупка/поръчка в момента на разглеждане на сайта е друго уникално и много важно преимущество. Интернет позволява на вашите клиенти да задоволяват техните нужди за секунди, като по този начин улеснява извънредно много направата на т.нар. "импулсивни покупки".

5. Вашите клиенти вече ви търсят в мрежата
Всяка една компания, която желае да бъде успешна в съвременните условия, трябва да присъства в Интернет. Това вече е едно от правилата на бизнеса, независимо от това кои са клиентите и какви продукти/услуги тя предлага. Фирмите, които нямат присъствие в Мрежата, трябва да разберат, че потенциалният купувач има възможности за избор и нуждата от получаване на достатъчно информация, която да го мотивира за покупка. Най-бързият и достъпен начин за получаването й е чрез Интернет. И ако фирмата не присъства там се налага извода, че не е сериозна или е изостанала доста от конкурентите си, които притежават WEB-сайт. А това предопределя крайното решение на заинтересованите посетители.

Заключение

Всяка компания, която иска да остане на пазара, трябва своевременно да реагира на световната тенденция за развитие на собствен електронен бизнес. Неразбирането и бездействието биха били еквивалентни на фалит. Като пример можем да споменем въвеждането на телефона през 20-те години, като бизнес-средство - компаниите, които не са го приели вече отдавна не съществуват. Както днес не можем да вършим бизнес без телефон, така в близко бъдеще ще бъде невъзможно да се върши бизнес без Интернет.

Назад


Webmaster