PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Уроци:

Операционни системи

 

Linux съвместими модеми

Поради непрекъснато нарастващия интерес към Linux OS и всевъзможните проблеми възникващи от непознаването на тази операционна система много хора започват да посещават сайтове свързани с темата и да задават въпроси (например - коя дистрибуция да избера, ще тръгне ли на моята машина, как да конфигурирам ... и т.н.). Тъй като на много от тези въпроси отговор отдавна има, те често са безсмислени за по-напредналите и пречат да се научат нови неща въпреки че въпросите сами по себе си не са безсмислени Впоследствие когато потребителите малко напреднат идва въпросът как Linux - операционната система създадена от Интернет и за Интернет да се върже към мрежата и тук идва логичния въпрос за модемите. В последните години модем може да се купи за около $10 - 20 ..., но дали тези модеми вършат работа на хората ползващи Linux? Във тази статия ще се опитам да отговоря на този въпрос и тъй като такава информация отдавна има, но на английски аз ще използвам и частичен превод на две части от Linux Hardware Compatibility HOWTO, а именно част 20. Модеми и част 30. Appendix E. Linux incompatible Hardware (Linux несъвместим хардуер) като целта ми е да дам точен и ясен отговор за това кои модеми могат да се използват под Linux. Доколко съм успял това ще кажете Вие впоследствие. Но първо малко обща информация за модемите, техните модели, спецификации и особености.

Какво е това модем и какво се крие зад това название-това е акроним (дума, образувана от началните букви на други думи) на модулатор-демодулатор. Това устройство служи за преобразуване на данни от дигитални (цифрови) компютърни сигнали във аналогови които могат да бъдат изпратени по телефонната линия. Този процес се нарича модулация. Респективно аналоговите сигнали пристигащи по телефонната линия се преобразуват във дигитални които се приемат от модема. Процеса се нарича демодулация. След приемането на данните и демодулацията им модемът на свой ред ги предава на CPU-то отново във дигитален формат.

За скорости по-големи от 600bps (бита за секунда) се прилага Data Compression (компресия на данните) - модемите трябва да събират битовете данни заедно и след модулацията да ги предадат като пакети много сложен звук (шум). Това позволява предаването на много битове данни по едно и също време. Компютрите могат да предават информация на модемите много по-бързо отколкото модемите по телефонната линия. Това дава необходимото време да групират битовете информация и да приложат компресиращ алгоритъм към тях. Съществуват два основни компресионни протокола за данни - v.42bis и MNP-5.(ако не броим новият стандарт на Cisco v92/v44, на който няма да се спрем засега по обясними причини) . При протокола MNP-5 нивото на компресия е 2:1, а при v.42bis нивото на компресия е 4:1, като разбира се, това може да се постигне само ако данните не са вече компресирани. ВНИМАНИЕ: Веднъж компресирани данни (почти) не се поддават на компресия. Поради това протокола е v.42bis е проектиран така, че при вече компресирани данни компресиращ алгоритъм не се прилага, а при MNP-5 компресия се прилага независимо дали данните са компресирани или не и поради това предаването се извършва по-бавно.

Поради аналогово предаващите се данни риска от грешки при приемане е голям ето защо се прилага система за Error Correction (корекция на грешки) посредством която модемите проверяват дали получената от тях информация не е пострадала по време на прехвърлянето. Модемите които използват тази система раздробяват информацията на малки пакети, наречени frames (рамки, фреймове). Предаващият модем прикрепва контролна сума (checksum) към всеки пакет, а приемащият проверява дали контролната сума отговаря на изпратената информация. Ако това не е така съответният пакет се изпраща отново. Корекцията на грешки може да забави предаването на данните по шумни линии (а ла БТК), но за сметка на това дава голяма надеждност. Основните протоколи за корекция на грешки са v.42 и MNP 2-4 и се различават по алгоритъма си на корекция на грешки (т.е. как модемите проверяват данните).

Съществуват разбира се още много различни стандарти и протоколи:

Комуникации и софтуерни въпроси:

По начина си на свързване към компютъра модемите се делят на външни (external) и вътрешни (internal). Външният модем, както се вижда от името му е отделно устройство, свързано със компютъра със кабел и има полезни светодиодни индикатори служещи за индикация на приемане, предаване, корекция, компресия и т.н. Вътрешният модем се слага във самия компютър на свободен PCI, ISA, AMR или PC-card слот. Той е по-труден за инсталиране, но за сметка на това е по-евтин. Модемите обаче се различават и по още по едно много важно за нас нещо - по това дали самият модем извършва модулация/демодулацията или за това се грижи софтуер. По този показател те се делят на два типа:

  • хардуерни - самият модем извършва модулация/демодулацията посредством вграден On-board Controller управляващ корекцията на грешки и компресията на данни и съдържа във себе си UART който управлява буфера за данни. Тези модеми без изключение работят под Linux

  • софтуерни (наричани още SoftModems или WinModems) - съдържат само телефонен интерфейс като за всичко се управлява софтуерно от управляващ модул (драйвер) и, както се вижда от името им във много голям процент работят само под M$ Windows (TM) просто защото производителите им пишат драйвери само за тази OS и не предоставят изходния им код . Те заемат CPU и системни ресурси, работят лошо на шумни (особено на аналогови) телефонни линии. Затова пък цената им е $10-$15, но впоследствие обикновено се оказва, че спестените пари (и много повече от тях) се губят от надути впоследствие честите прекъсвания (дропване) телефонни сметки. Някои от тях съдържат и DSP (Digital Signal Processor) който в известни граници подобрява работата на модема. Тези модеми са малко по-скъпи ($20-$25) и лесно могат да бъдат сбъркани или продадени като хардуерни модеми (много показателен във България е примерът със модела RockWell HCF който се продава масово като хардуерен). ВНИМАНИЕ - те НЕ РАБОТЯТ под Linux със изключение на някои модели за които са написани драйвери от външни за техните производители специалисти.

Всички вътрешни или външни хардуерни модеми свързани със серийния порт работят под Linux. Проверете по-долу за Linux несъвместим хардуер. Освен това, много флаш (flash) ъпгрейдваеми модеми имат флаш програми само за Win9x/NT/2k. Тези модеми не мотат да бъдат ъпгрейдвани под Linux. Известно количество модеми идват с DOS софтуер, който сваля (даунлоадва) контролната програма по време на първото им включване. Те могат да се използват нормално като се зареди програмата под DOS и след това се стартира Linux. Такива модеми вероятно е добре да се избягват, тъй като няма да сте способни да ги използвате със не PC хардуер в бъдеще. Всички PCMCIA модеми работят със съответните им PCMCIA драйвери. Мултимодемните (multimodem) карти също се поддържат от Linux.

Факс модемите се нуждаят от подходящ факс-софтуер, за да работят. Също бъдете сигурни, че факс частта от модема поддържа Class 2 или Class 2.0 по простата причина, че в по-голямата си част при факс-софтуера под Linux за Class 1.0 поддръжка няма. Изключение прави Linux програмата Efax, която поддържа и двата Class 1 и Class 2 факс модеми. В някои случаи може да съществуват няколко (незначителни) технически проблеми с Class 1 модеми. Ако имате избор препоръчително е да си вземете Class 2 модем.

Както стана дума по-горе някои хардуерни производители създават устройства, които са съвместими само с MS-DOS и Windows 9x/NT/2k. Те емулират част от обикновено наличния хардуер в устройствата, чрез софтуерни пакети продавани със самото устройство. Спецификациите на тези устройства не са предоставени на широката публика, затова е почти невъзможно да се напишат драйвери за тези устройства. Просто казано, най-добре е да се избягва хардуер, който заявява неща като "Needs Windows" (Нуждае се от Windows) или "Windows only" (Само за Windows). Надявам се със тази статия да съм ви помогнал и "спечелил за каузата". По-долу следва списък на различните модели/ чипсети / призводители, маркирани със съответен цвят по легендата.

WM = Winmodem, работи само със Windows софтуер
LM = Winmodem, може да работи със Linux-драйвер написан от производителя или друг (Linmodem) драйвер
RP = Rockwell RPI чипсет, нуждае се от DOS /Windows DSP софтуер, може да работи като корекцията на грешки е забранена
OK = Истински хардуерен модем, работещ безпроблемно под Linux

 

Rockwell / Conexant

Lucent / AT&T

PCTel

Cirrus Logic / Ambient

3Com / US Robotics/ TI

ESS

Motorola

Hardware

ACF

Venus

 

565x

HW Faxmodems

 

Old externals

Controllerless

HCF

LT Winmodem (Luna, Apollo, Mars)

 

342x,562x

Winmodems, WIN Faxmodems

Teledrive

 

Soft

HSF

Scorpio

HSP

 

 

 

SM56

Ето и списък със драйвери за различни модеми (цветовете отпред отговарят на легендата по-горе). Ще се опитам да поддържам данните актуални:

LM

CNTTAI-31396-M5-E

CO-5614WVDA, 292256-003, Series PSB225, ( Presario 4550/4880), Series PSB226, Lucent Luna chipset

Yes

No

ISA

Jeff Forsyth

OK

NBLAMIRA05S
5DOTAI-32221-M5-E

Acer AMI-RA07, Rockwell RCVDL56ACF/SP chipset

Yes

No

ISA

Junio Bispo

LM

2H9TAI-27142-M5-E

Pragmatic I56LVP-F1, Phoebe Micro Lunar Express, Lucent 1646T00/1034AH (Mars-2) chipset

Yes

No

PCI

Duane Healing

OK

4X2USA-34207-M5-E
CJEMUL-35738-M5-E

Model 0787, 56K Fax/Modem Card for OEM PC, "USR 56K DF CISA ISM"

Yes

Yes

ISA

Eduardo Migueis Picado

WM

6CTTAI-27749-M5-E

Ambit U98.005.C.00, Acer Falcon (Travelmate 505/52x), IBM Atlanta (Thinkpad 1200/1300), 56K Data Fax modem for notebook, Lucent Scorpio (HSP) chipset

Yes

No

AMR

Patrick Cherry

WM

?

U.S. Robotics 56K Fax Win Int. Model 1807, 3CP202884A [71-802884-01] (PCI\VEN_12B9&DEV_1007&SUBSYS_00C212B9&REV_00)

Yes

No

PCI

Benjamнn Fernбndez

LM

BFJUSA-25621-M5-E
G2MUSA-32838-M5-E

Hayes 56K PCI dual-mode Model 4725US Part Number 08-03357; Digitan DS560-548, DS560-552, Lucent LT WinModem

Yes

No

PCI

Joel McCance

LM

FQUUSA-31340-M5-E

ViVa/56LC-S, Win CommCenter 56, (PNPID: CPI1197/CPI4197) Lucent 1643 (Apollo) chipset

Yes

No

ISA

George Scidmore, Joel McCance

OK

4X2USA-40193-MD-T

Model 0778 "Lana", Model 3CP325610A, 3CP5610A, 56K Performance Pro Modem (PCI\VEN_12B9&DEV_1008&SUBSYS_00D712B9&REV_01)

*

No

PCI

Jamie Strachan, Ray Williams

LM

UVNKOR-27803-M5-E

Modem Master MM9250 internal 56K/14.4 data/fax, Lucent LT Winmodem chipset

Yes

No

PCI

Benoit Deviers

LM

2H9TAI-32398-M5-E

Pragmatic H56LVP-F0, Lucent chipset

Yes

No

ISA

Craig Steffen

LM

4O9TAI-25865-M5-E
4O9CHN-25935-M5-E

WS-5614PVD *, Lucent Mars2 chipset (LT Winmodem)

Yes

No

PCI

Robert MacDougall, Andrew L Apple

OK

FI7TAI-34596-M5-E

Smartlink 5634PCV "Surfrider", Topic TP560i chipset with Linux support (PCI\VEN_151F&DEV_0000&SUBSYS_0000151F&REV_00)

Yes

No

PCI

Clive Shearsby

WM

?

U.S. Robotics 3CP202884A [71-802884-01] PCI 56.6K INT

Yes

No

PCI

Benjamнn Fernбndez

OK

FI7MRIS56
FI7TAI-31422-M5-E

SmartLink 5634BRS, 5634BRV-1 V.90/K56Flex Speakerphone Modem, Rockwell RCVDL56ACF/SP chipset

Yes

Yes

ISA

Vildenei N Pereira

OK

CJE-0374
CJEUSA-65828-FA-E

US Robotics Sportster int voice 33.6 [00117101 R:2]

Yes

Yes

ISA

Vildenei N Pereira

 

Various FCC updates and newly approved modems as of 05 January 2001

LM

CJ6JPN-25625-DT-E

Model VCMDMUS1, Toshiba Satellite Pro 490CDT notebook, 33.6K/14.4K or V.90 d/f/v modem, requires Lucent "Linmodem" driver

Yes

No

ISA

Ramiro Gonzalez

WM

(BABT ID: 608463)

SuperHighway 56PCI Internal modem Model 560HCF, Rockwell RLVDL56DPF/SP (HCF) chipset

Yes

No

PCI

Dave Hill

 

Various FCC updates and newly approved modems as of 28 December 2000

LM

?

Pine Model FM-3711, Rockwell R6793-11 (HSF) chipset (PCI\VEN_127A&DEV_2015&SUBSYS_2015127A)

Yes

No

PCI

Ninad S. Thakoor

Драйвери за всички (до този момент по моя информация) работещи под Linux софтуерни модеми

Тип на модема

Тип на драйвера

Файл

Автор

Lucent proprietary and open source drivers

Old drivers

Lucent LT Winmodem, PCI or ISA PnP

Fixscript-ed binary module, kernels 2.2.x and 2.4.x

ltmodem-5.78d.tar.gz

Marvin Stodolsky and Mark Spieth

Cirrus Logic/Ambient/Intel proprietary and open source drivers

Old drivers

Cirrus Logic CL-MD5620DT, PCI

GPL'ed source (kernel module)

CLModem-0.3.0+gg.tar.gz

Mikhail Moreyra plus patches from Gabriel Gambetta

PCTel proprietary drivers

Old drivers

PCTel Micromodem, AMR, PCI

Binary 2.2.x module

hsp56-linux-1.tar.gz [4.27.123]

(Missing some headers)

ESS Teledrive proprietary drivers

 

ESS ES56T-PI modems (PCI)

Binary kernel 2.2.12 module

111.zip

ESS

ESS ES56V-I modems (ISA)

Binary kernel 2.2.12 module

linux111.zip

ESS

Rockwell/Conexant proprietary drivers

 

Conexant (Rockwell) HSF

Binary kernel 2.2.14,16-17 modules

PCI_56K_V2_K2.2.x.tar.gz

Olitec

Conexant (Rockwell) HSF

Binary kernel 2.2.14 module

HSF_V1.01.02_K2.2.14-5.0.tar[.gz]

Olitec

IBM MWave ACP drivers

 

IBM ThinkPad 600E, 600, 770X

GPL'ed source

Project Page

IBM Linux Technology Center

Авторът не носи отговорност за каквито и да било (морални, физически, софтуерни, хардуерни, мийтуерни и т.н.) щети, нанесени пряко или косвено от информацията публикувана в този документ. Т.е., правейки нещо в резултат на употребата на този документ, Вие носите цялата отговорност за действията си. Този документ може да бъде разпространяван свободно съгласно последната версия на GNU GPL във вида, в който е публикуван от Free Software Foundation. Авторът също така не приема упреци, а само предложения, поздравителни картички и най-вече финансови инжекции ... ;-)


Версия: 1.0, 05.03.2001 г.
Автор: Атанас Петров

Назад


Webmaster