PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Уроци:

Сигурност

 

Как бих могъл да открия вирусна инфекция?


Има начин да откриете инфекция ако следите редовно следните показатели:

 1. Компютърът зарежда ли програмите по-бавно от обикновено?

 2. Появяват ли се необичайни съобщения за грешки?

 3. Има ли признаци количеството памет да е намалено?

 4. Дали харддиска по-бавно то обикновено?

 5. Изчезват ли безпричинно файлове?

 6. Променят се размерите на файловете без причина? (намаляват или увеличават)

 7. Появява ли се съобщение за несистемна дискета (харддиск) при зареждане от хард диска или от системна дискета?

 8. Повреждат ли се без причина файловете в компютъра и специално изпълнимите (*.EXE или *.COM) файлове?

 9. Компютърът работи ли по-бавно от обикновено?

 10. Появяват ли се системно грешки в работата на хардуера? (при положение че хардуера ви е изправен и взаимно съвместим)

 11. Появява ли се често съобщение за провал на контролера отговарящ за флопитата ви? (FDC Failure) (при положение че контролера е правилно и стабилно свързан към дънната платка и двете са взаимно съвместими) или дори HDC Failure

 12. Компютъра държи ли се необичайно?

 13. Често ли блокира?

 14. Извежда ли всякакви съобщения които нямат нищо общо с възложената му работа?

 15. Компютъра зарежда ли в минимална конфигурация?

 16. Компютъра отказва ли да зареди?

 17. Компютърът отказва ли да работи с кое да е дисково устройство?

 18. Получавате ли файлове със странни имена или с двойни разширения?

 19. Получавате ли по E-Mail файлове със странни файлове и текст на заглавието и на самото съобщение?

 20. Получавате ли файлове по IRC със следния формат на името FileName.ext.VBS или нещо подобно?

 21. Блокират ли ви клавиатурата или мишката?

Всички тези показатели могат да помогнат значително при засичането на вирус(и).

Назад


Webmaster