PC Help

 Към заглавната страница на PC HelpТърсене


Уроци

 

Разработка на сайтове

Уроците в раздела са разпределени в следните категории:

УрокАвтор
 
Запознаване с Macromedia Dreamweaver 3
(подробни уроци за усвояване на програмата)
Христо Перчинков

Растерна графика в web сайтовете - особености и оптимизация
(същност на форматите GIF, JPEG и PNG, препоръки за употребата им,
методи за оптимизация, основни програми за оптимизация на графики)
Филип Дудин

Картинки и Web
(оптимизация на графиките с Photoshop 5)
Христо Перчинков

Език за програмиране PERL
(подробен наръчник на български за употребата на езика)
Юлиян Лишев

Разпределена информационна система - WWW
(подробно запознаване със същността на Web)
Иван Маджаров

Скриптови езици - Javascript
(подробни уроци за скриптовия език)
Иван Маджаров

Web и базите данни
(как работят с бази данни клиент-сървър системите)
Иван Маджаров

SSI - Server Side Includes
(включване на web страница в друга страница)
Иван Маджаров

Каскадни стилови множества - CSS
(основен урок за CSS и приложението му в сайтовете)
Христо Перчинков

Frames vs. No Frames – Как да преодолеем проблемитеФилип Дудин

PNG в Internet – дошло ли е време?Филип Дудин

Назад


Webmaster